Beslenme Dostu Okul Sertifikamızı Aldık

Beslenme Dostu Okul Sertifikamızı Aldık

"Beslenme Dostu Okul Projesi"   Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde okulların, belirlenen kriterler doğrultusunda "Beslenme Dostu Okullar Değerlendirme Formu" ile denetlenmesi, 100 puan üzerinden 90 ve üzeri puan alan okulların "Beslenme Dostu Okul" sertifikası ile ödüllendirilmesi aşamalarını içermektedir. Biz de bu sertifikayı almaya hak kazanadık. Emeği geçen herkese teşekkürler...

23.06.2017 989

Okullar ;

 • Öğrencilerin boy/kilo ölçümlerinin rutin aralıklarla (yılda 2 kez) yapılıp ve risk grubunda olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler/bilgilendirme faaliyetleri yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilip yönlendirilmediğine,
 • Okulun "Beyaz Bayrak " sertifikası bulunup bulunmamasına,
 • Okul içinde uygun alanlarda sağlıklı içme suyu olanakları bulunup bulunmamasına,
 • Su deposu var olup olmadığı ve temizliğinin rutin aralıklara yapılıp yapılmadığına,
 • Yetersiz ve dengesiz beslenmeye neden olabilecek gıda maddelerinin (kızartmalar, gazlı içecekler, kolalı içecekler vb.) satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Süt, ayran, yoğurt vb. içecekler ve taze sıkılmış meyve ve sebze suyu satışının yapılıp yapılmadığına,
 • Tane ile meyve ve sebze satışı yapılıp yapılmadığına,
 • Kantin hizmetleri 17 Nisan 2007 tarihli ve 1008 sayılı (2007/33 genelge no´lu) genelgede belirtildiği üzere Okul Müdürünün kendisi veya görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından ayda en az bir kez genelge ekinde bulunan "Okul Kantini Denetim Formu" kullanılarak denetlenip denetlenmediği
 • Yemekhane hizmeti satın alınan firmanın Tarım ve Köyişleri Bakanlığından üretim izninin bulunup bulunmamasına,
 • Yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenip ve gerekli hallerde Tarım İl Müdürlüğünden destek alınıp alınmamasına,
 • Menülerin Sağlık Bakanlığı´nın yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanıp hazırlanmadığına , dikkat etmektedir.

Biz de bu projede yer alarak sertifika almaya hak kazandık.

23-06-201723-06-201723-06-201723-06-201723-06-201723-06-201723-06-201723-06-2017